¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Subvenció Generalitat de Catalunya departament de Joventut, Benestar Social i Família

En data 7/7, el departament de Benestar Social, Família i Joventut, ens ha fet l´ingrés de 145 euros, corresponent a la resta de la subvenció de l´any 2015, una vegada presentades les justificacions.

Subvenció Generalitat de Catalunya, departament de Cultura 2016

En data 2/7, la Generalitat de Catalunya, departament de Cultura, ens ha fet l´ingrés del 80% de la subvenció atorgada al Patronat de La Passió d´Ulldecona per a l´any 2016. Per un montant de 1.664 euros.

Subvenció Generalitat departament de Cultura

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha fet el passat 21/5, l´ingrés de 814,20 euros corresponent a la resta de la subvenció atorgada al Patronat de La Passió d´Ulldecona, corresponent a l´any 2015.

Subvenció i ajut de l´Ajuntament d´Ulldecona

El 31/8, l´Ajuntament d´Ulldecona va fe efectiu l´ingrés de 5.000 euros corresponents al conveni Ajuntament - Passió, per a l´any 2016. Aquests 5.000 euros, és desglossen en 3.000 euros com a subvenció per les activitats que fa el patronat de la Passió i 2.000 euros en ajut al manteniment, reparacions i millores dels equips de llum i so que el Patronat de La Passió d´Ulldecona cedeix a les altres entitats locals.

AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

El Patronat de La Passió d´Ulldecona, ha fet unes millores invertint en seguretat, tecnologia i material escènic, aquestes millores han estat possibles gràcies a un ajut extraordinari de 9.000 € que ens ha concedit la Diputació de Tarragona

Subvenció Generalitat de Catalunya Departament de Joventut, Benestar Social i Familia

El departament de Joventut, afers socials i família, ha fet l´ingrés d´una part important de la subvenció per al 2016, aquesta subvenció va destinada a l´escola de teatre de l´entitat, una escola que té cada any més alumnes i on també es fa una tasca social molt important, tenim un professorat especialitzat que també dona classes als nens amb problemes o amb risc d´exclusió, el resultat és molt positiu i la Generalitat de Catalunya, ens a fet un ingrés de 2.375 euros.

CARREC NOM I COGNOMS NIF
President Jordi Carapuig Barberá 78576221X
Vicepresident Juan M. Callarisa Capseta 40927529H
Secretària M. Carme Estellé Ortí 40914382G
Tresorer Juan Alvaro Alonso Martin 70981200A
Vocal Juan Balagué Noll 78577574Y
Vocal Carlos Bello Navarro 40934923Y
Vocal M. del Carmen Biosca Labernia 47855176L
Vocal Toni Conejero Martinez 38079697T
Vocal Fernando Guarch Marti 47861072G
Vocal David Juan Castell 40929267P
Vocal Francisco Javier López Bernal 52408568D
Vocal José Ramón Pedra Máñez 18998209W
Vocal Jordi Verge Picacho 47858256V
Vocal Lourdes Viscarro Poy 40911504R
Vocal Carmen Avila Terzi 46118765Q
Altres Lluc Fernandez Tomas(R. Centre Cultural) 47628268Y
Altres Josi Ganzenmüller Roig(Director escenic) 18916935X
Altres Elvira Labernia Callarisa(Representant ajuntament) 40926882S
SUBIR